top of page

VERENIGINGSLEVEN

 
Het verenigingsleven beperkt zich tot een aantal, voornamelijk door het bestuur geïnitieerde activiteiten:
 
  • Jaarlijkse Algemene Ledenvergaderingen
    (Voorjaars- en najaarsbijeenkomst);
  • Bestuursvergaderingen (minimaal 6 x p.j.);
  • Overleg met SCHEP Vastgoedmanagers (2 x p.j.);
  • Overleg met Platform Bouwinvest (2 x p.j.);
  • Nieuwjaarsborrel;
  • Social Dinner Buffet;
  • Burendag;
  • Lief & Leed.
 
De bijeenkomsten vinden meestal plaats in de entréehal of in de hal op de eerste étage, die daartoe aangenaam wordt ingericht. Ook wordt wel eens uitgeweken naar een locatie in de nabije omgeving, zoals lunchroom BY DAAN aan 't Noordwaarts.
Een gratis "natje & droogje" draagt mede bij aan een goede opkomst!
bottom of page