top of page

LIDMAATSCHAP

Waarom lid worden / blijven?
 

Samen staan we sterker. Kunnen we een vuist maken om misstanden in ons woon- en leefomgeving aan te pakken. Bekijk een paar van onze wapenfeiten. Daarnaast is de sociale cohesie van belang voor het welbevinden van onze leden. Je moet op je naaste omgeving kunnen terugvallen, wanneer  er problemen zijn.

24778398
24778397
Belgiëlaanvijver03
Belgiëlaanvijver02
Belgiëlaanvijver01NW
Belgiëlaanvijver04
HPIM1307

Maar ledenorganisaties staan onder druk. De beroepsbevolking vergrijst, Nederland ontgroent en de groep jongeren die gaat werken wordt steeds kleiner. Veel verenigingen hebben moeite met het behouden en vinden van nieuwe, jonge leden. Dat is geen exclusief Nederlands probleem. In de Verenigde Staten is het probleem even actueel. Ook daar maken babyboomers nog altijd de dienst uit. Vaak hebben zij echter geen idee hoe ze de jongere generaties aan hun vereniging kunnen binden. Dat levert de komende jaren een acuut ledenprobleem op. Ledenorganisaties zullen verdwijnen als ze daarop niet inspelen.

Er was een boer die een uitstekende kwaliteit maïs teelde. Elk jaar won hij de prijs voor de beste geteelde maïs. Op een dag interviewde een verslaggever van een bepaalde krant hem en de boer leerde de verslaggever iets interessants over hoe hij zijn mais verbouwde.

De verslaggever ontdekte dat de boer zijn zaaimaïs deelde met zijn buren. “Hoe kunt u het zich veroorloven uw beste zaaimaïs met uw buren te delen als zij daarmee elk jaar aan dezelfde wedstrijd meedoen als u?” vroeg hij. "Wel meneer," zei de boer, "Wist je dit niet? De wind pikt stuifmeel van de rijping bij maïs op en brengt het van veld naar veld. Als mijn buren inferieure maïs groeien, zal kruisbestuiving gestaag degraderen ten koste van de kwaliteit van mijn maïs. Als ik goede maïs verbouw, moet ik mijn buren helpen om ook goeie mais te verbouwen. "

Zo is ons leven ... Degenen die zinvol willen leven, moeten goed helpen bij het verrijken van het leven van anderen, de waarde van een leven wordt gemeten en geraakt door iemands anders leven. En degenen die ervoor kiezen om gelukkig te zijn, moeten anderen helpen geluk te vinden, want het welzijn van elk van ons wordt verbonden met het welzijn van alle ... ongeacht religie, ras, seksuele of politieke voorkeur,...

- Noem het de kracht van collectiviteit ...
- Noem het een principe van het succes ...
- Noem het de wet van het leven.

Het feit is dat niemand van ons echt wint, totdat we allemaal winnen !

Contributie bedraagt € 12,- per jaar per huishouden !

bottom of page